Může se hodit »

Jak snížit náklady na účetnictví

01.02.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Řádné vedení účetnictví představuje důležitou činnost podniku, klade však vysoké nároky na odbornost a vyvolává spojené personální starosti a náklady. Se zřetelem na tuto skutečnost svěřuje stále více a více obchodních organizací zajištění účetních záležitostí jejich podnikových procesů specializovaným odborným organizacím, nazývaným účetní outsourcingové firmy. Reálná úspora využitím našich externích účetních služeb: – úspora mzdových nákladů i…

Vlastní účetní už je přežitek, moderní je outsourcing

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Vlastní účetní už je přežitek, moderní je outsourcing

Přenesení nevýdělečných činností na dodavatelské firmy šetří náklady a čas na hlavní předmět podnikání. Outsourcing účetnictví a mezd dále snižuje riziko úniku informací.

foto: Profimedia.czOutsourcing šetří náklady

Outsourcing, přenesení některých činností na externí dodavatelskou společnost, je jasným trendem 21. století. Je to logická možnost, jak snížit provozní náklady ve firmě a přitom zvýšit kvalitu provádění důležitých vedlejších činností. Výhodou je i uvolnění vlastních zdrojů a přístup k novým technologiím, informacím a prvotřídním znalostem. A základní myšlenka outsourcingu – přenechat nevýdělečné činnosti ve firmě někomu jinému a sám se plně zaměřit na hlavní činnosti podnikání – se plně uplatňuje i v oblasti účetnictví a mzdové agendy.

Jak se „stát“ OSVČ

24.10.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Jak začít podnikat jako OSVČ? Jaké dokumenty je nutné opatřit? Jaké úřady navštívit?

Před tyto otázky je postaven každý, kdo se rozhodne pro samostatně výdělečnou činnost.

1. Dokumenty

Jako první je důležité zjistit, které dokumenty k provozování činnosti budeme potřebovat.

Na začátku je nejdůležitějším dokumentem výpis ze živnostenského listu. Ten vám umožňuje provozovat samostatně výdělečnou činnost. Živností může být několik typů. Základní rozdělení je na volné a vázané. Vázané se dále člení na vázané, řemeslné a koncesované. Seznam těchto činností najdete v Zákoně č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Cestovní náhrady 2011

31.08.2011  |  Ing. Lenka Kodadová  |  Může se hodit »

Cestovní náhrady 2011
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla

Vedení účetnictví České Budějovice

08.02.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Vedení účetnictví České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice, Písek, Tábor, Vodňany, Lišov, Třeboň, Týn nad Vltavou, Bechyně a další. Account CB, s.r.o. Vám nabízí profesionální služby v rámci Jihočeského kraje, v ostatních místech České republiky vč. Prahy jsme schopni Vám zajistit kompletní servis na základě speciálních požadavků. Kontaktujte nás, rádi pro Vás připravíme individuální řešení.

Společenství vlastníků přeceňují roli pověřeného správce

01.02.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Základní, stále se opakující chybou v praktické činnosti Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je chybné pochopení a přeceňování role tzv. pověřeného správce. Tuto přetrvávající situaci podporují svými postoji někteří správci, často původní vlastníci objektů. V rámci nabízených služeb vnucují nově vzniklým SVJ svůj mylný názor, že jsou schopni suplovat mnohé z jejich zákonných kompetencí. Dokonce ani…

Roční zúčtování

01.02.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Na konci roku se provádí tzv. roční zúčtování, kdy můžete využít řadu způsobů daňové optimalizace. 1. Nezdanitelné části základu daně Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. My vám přinášíme seznam těch nejpoužívanějších. Dary – jejich…

Zdravotní pojištění zaměstnanců

01.02.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. Najdete zde základní informace o platbě pojistného na zdravotní pojištění, jeho výši a vyměřovacím základu. Základní informace Zdravotní pojištění je zajímavé tím, že za každého se musí platit pojistné, za někoho tak činí stát. Z čeho se počítá…

Externí zpracování mezd České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor..

31.01.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Diskrétnost – Rychlost – Profesionalita. Mzdové účetnictví patří do oblasti velice náročné především v souvislosti s interpretací zákoníku práce. V rámci externího zpracování mzdové agendy je obsaženo kompletní zpracování mezd a personalistiky, počínaje přihlášením zaměstnanců  přes jednoduchý výpočet mezd, provádění příkazů k úhradě, až po roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců.  Naše společnost zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké…

Sociální pojištění zaměstnanců

01.01.2011  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. Podrobné informace o členění sociálního pojištění a jeho výši naleznete v naší nové abecedě. Základní informace Sociální pojištění zahrnuje: pojistné na nemocenské pojištění pojistné na důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Z čeho se počítá pojistné na…

Směrnice Rady 2010/66/EU -prodloužení lhůty žádostí o vrácení DPH

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Se zpětnou účinností od 1. 10. 2010 vstoupila v platnost nová směrnice Rady 2010/66/EU, kterou se mění směrnice 2008/9/ES upravující pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členské státě. Směrnicí Rady 2010/66/EU došlo k výjimečnému prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení…

Zamezení dvojího zdanění

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Vykonáváte-li pracovní činnost mimo hranice České republiky je pravděpodobné, že budete řešit problém dvojího zdanění. Nabízíme vám zde základní informace. Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i příjmů ze zahraničí. Příjmy ze zdrojů v zahraničí Příjmy ze…

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Podle nařízení vlády č. 547/2006 Sb. jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin….

Minimální mzda, mzdové tarify

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Minimální mzdu (respektive minimální mzdové tarify) stanovuje stát a představuje nejnižší přípustnou úroveň odměňování zaměstnance. Zde uvidíte její vývoj od roku 1998. Zákon definuje tři pojmy: minimální mzdu, nejnižší úroveň zaručené mzdy a platové tarify. Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Nejen studenti mohou vykonávat pracovní činnosti na řádný pracovní poměr nebo pomoci dohod konaných mimo pracovní poměr. Každá z těchto možností má jiné výhody a nevýhody. Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti: pracovní poměr dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo…

Daňové formuláře FO

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Daňové formuláře FO

Aktuální daňové formuláře ve formátu PDF a Excel, do kterých stačí zadat údaje a daň se následně automaticky vypočítá. Daň z příjmů fyzických osob Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 25 5405, č.17 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 25 5405, č.17 Pokyny Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně…

Daňové formuláře PO

14.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Daňové formuláře PO

Aktuální daňové formuláře ve formátu PDF a Excel, do kterých stačí zadat údaje a daň se následně automaticky vypočítá. Přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor 25 5404, č.20 Přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor 25 5404, č.20 Pokyny přiznání k dani z příjmů pravnických osob 5404_20 Samostatná příloha vzor 5404/D, č.8

Externí účetnictví České Budějovice, Krumlov, Písek, Tábor apod..

01.11.2010  |  Account CB, s.r.o.  |  Může se hodit »

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví a daně odborníkům, abyste se mohli plně soustředit na vlastní podnikání. Snížené riziko Vyhněte se pokutám a zbytečným penálím správným zaúčtováním všech položek . Některé firmy “jsou zvyklé“ na svou vlastní účetní – zaměstnance. Spoléhání na jednu osobu však může znamenat zbytečné ohrožení Vašeho podnikání. Co když Vaše účetní onemocní? Odejde na…

Hledat

Motto společnosti

Poskytovat firemním zákazníkům kvalitní služby v oblasti kompletního vedení účetnictví, daňového poradenství a zpracování mezd zaměstnanců.

© 2018 , All Rights Reserved | info@account-cb.cz | | tel.: 776 270 486, 605 065 089 |