Reporting

31.01.2011  |  Publikováno v Služby », Úvod

Přehlednost – Přizpůsobení individuálním potřebám – Komplexnost.

Reporting může mít podobu různých rozborů hospodaření společnosti, vycházející z účetnictví klienta. Mezi nejčastěji používané výkazy patří rozvaha a především výsledovka. Tyto přehledy jsou pro finanční ředitele a osoby zodpovídající za finanční stránku podnikání důležité, ale nejsou dosti podrobné.

Pro rozhodování je určitě zapotřebí detailnějšího náhledu na hospodaření. Společnost Account CB s.r.o. Vám zajistí co nejpodrobnější rozpracování účetnictví. např. výsledovku Vám rozdělíme na střediska, popřípadě na jednotlivé projekty, nebo jednotlivé analytické účty. Z těchto rozborů můžete vyčíst, jak výnosná jsou jednotlivá střediska. Zda jsou pro Vás jednotlivé zakázky lukrativní a zda se Vám vracejí investované finanční prostředky v požadované výši. Z analytických účtů zjistíte, jaké náklady jsou ve Vaší firmě nejobjemnější a kde je možný potenciál úspory.

Mezi další analýzy, poskytované naší firmou, patří též rentabilita firmy (projektu či střediska), nákladovost, zadluženost a především analýza pohledávek (splatnost, zda se jedná o problémového klienta, apod.)

Výstupy z účetnictví zpracujeme na základě Vašich individuálních požadavků do zvolené individuální formy, která se stane přehledným a uceleným podkladem pro Vaše další strategická rozhodování.

Kontaktujte nás, rádi s Vámi osobně prodiskutujeme možná řešení.

Hledat

Motto společnosti

Poskytovat firemním zákazníkům kvalitní služby v oblasti kompletního vedení účetnictví, daňového poradenství a zpracování mezd zaměstnanců.

© 2018 , All Rights Reserved | info@account-cb.cz | | tel.: 776 270 486, 605 065 089 |